Mi az a TPMS?

A jármű abroncsnyomás-ellenőrző rendszerének (TPMS) célja a vezető figyelmeztetése, hogy legalább egy vagy több gumiabroncsban a szükségesnél jelentősen kisebb a nyomás, ami nem biztonságos vezetési feltételeket eredményezhet.

Az abroncsnyomást jelző, TPMS rendszer jele a műszerfalon egy sárga szimbólum, amely (lópatkóra hasonlító) abroncskeresztmetszetet ábrázol, amelyben egy felkiáltójellel világít.

E jelzőlámpának története van, amely azokra az évekre nyúlik vissza, amikor bizonytalanság uralkodott a megfelelő abroncsnyomást illetően, és sok súlyos autóbaleset lett volna elkerülhető, ha a járművezetők tudták volna, hogy abroncsaikban alacsony a légnyomás. Becslések szerint napjainkban is jelentős számú jármű indul útnak nem megfelelően felfújt abroncsokkal. Ugyanakkor a helyes abroncskarbantartás a TPMS segítségével képes segíteni, és segít is sok súlyos baleset megelőzésében.

Mielőtt ez a jelzőlámpa mindennapossá vált, az autósoknak ki kellett szállni járművükből, le kellett guggolni, és nyomásmérőt kellett használni, hogy megtudják, nem csökkent-e nem biztonságos szintre a légnyomás. Néhány kivétellel ez volt az egyetlen nyomásellenőrző eszköz, amely az autósok rendelkezésére állt.

Nem minden TPMS működik azonos módon. Az abroncsnyomás jelző felvillanása mind a közvetett, mind a közvetlen TPMS működési folyamatának utolsó lépése.

KÖZVETETT TPMS: MI AZ A KÖZVETETT TPMS, ÉS HOGYAN MŰKÖDIK?

Egy közvetett TPMS jellemzően azokra a keréksebesség-érzékelőkre támaszkodik, amelyeket a blokkolásgátló rendszer használ. Ezek az érzékelők mérik az egyes kerekek forgási sebességét, és használhatóak fedélzeti számítógépes rendszerekhez az egymással és olyan más járműműködési adatokkal való összehasonlításra, mint a sebesség.

Az egyes kerekek forgási sebessége alapján a számítókép képes értelmezni a járművön levő gumiabroncsok viszonylagos méretét. Amikor egy kerék a vártnál gyorsabban kezd forogni, a számítógép kiszámolja, hogy az abroncsban alacsony a nyomás, és ennek megfelelően riasztja a vezetőt.

Tehát egy közvetett abroncsnyomás-ellenőrző rendszer ténylegesen nem mér abroncsnyomást. Nem arról van szó, hogy elektronikusan feldolgozná ugyanazt a fajta mérést, amely egy nyomásmérőn látható. Ehelyett a közvetett abroncsnyomás-ellenőrző rendszer egyszerűen azt méri, milyen gyorsan forognak a kerekek, és jeleket küld a számítógépnek, amely működésbe hozza a visszajelzőt a műszerfalon, amikor a forgás valamely adata helytelennek tűnik.

A KÖZVETETT TPMS ELŐNYEI

 • A közvetlen TPMS-hez képest viszonylag olcsó.
 • Az évek során kevesebb programozást/karbantartást igényel, mint a közvetlen TPMS.
 • Általában kevesebb készülék-karbantartást igényel a közvetlen TPMS-hez képest.

A KÖZVETETT TPMS HÁTRÁNYAI

 • Nagyobb vagy kisebb gumiabroncs vásárlása esetén pontatlanná válhat.
 • Megbízhatatlan lehet, amikor az abroncsok egyenetlenül kopottak.
 • Az összes abroncs megfelelő felfújása után vissza kell állítani.
 • A szokásos abroncsfelcserélést követően vissza kell állítani.

KÖZVETLEN TPMS: MI AZ A KÖZVETLEN TPMS, ÉS HOGYAN MŰKÖDIK?

A közvetlen TPMS minden egyes gumiabroncson belül nyomásfigyelő szenzorokat alkalmaz, amelyek figyelik a meghatározott nyomásszinteket, nem csak a blokkolásgátló fékrendszerből érkező kerékforgási adatokat.

Egy közvetlen TPMS érzékelői még abroncshőmérsékleti adatokkal is szolgálhatnak. A közvetlen abroncsnyomás-ellenőrző rendszer minden adatát egy központi vezérlőmodulba küldi, ahol azok elemzése, értelmezése történik, és amennyiben az abroncsnyomás a kelleténél alacsonyabb, az adatok közvetlenül a műszerfalnak továbbítódnak, ahol a jelzőlámpa világít. Egy közvetlen nyomásfigyelő általában minden adatát vezeték nélkül küldi. Minden egyes érzékelőnek egyedi sorozatszáma van. Ily módon a rendszer nemcsak önmaga és más járművek rendszerei között tesz különbséget, hanem az egyes abroncsok nyomásleolvasásai között is.

Sok gyártó saját technológiát alkalmaz ezen erősen specializált rendszerekhez, így egy TPMS olyan módon történő cseréje, hogy az összeférjen és kompatibilis legyen az adott járművel, tapasztalt és kellő tudással rendelkező szakembert kíván.

A KÖZVETLEN TPMS ELŐNYEI

 • Tényleges abroncsnyomás-leolvasási adatokat szolgáltat az abroncson belülről.
 • Nem hajlamos a kerekek felcserélése vagy cseréje miatti pontatlanságokra.
 • Egyszerű újraszinkronizálás a kerekek felcserélése vagy abroncscserék után.
 • Az érzékelőkben levő akkumulátorok általában körülbelül egy évtizedig kitartanak.
 • Elhelyezhető a jármű pótkerekében is.

A KÖZVETLEN TPMS HÁTRÁNYAI

 • Általában drágább, mint a közvetett TPMS.
 • Jóllehet egyszerű, az újraszinkronizáláshoz költséges szerszámokra lehet szükség.
 • Az akkumulátor ritkán szervizelhető; ha az akkumulátor lemerül, az egész szenzort ki kell cserélni.
 • A saját technológiás rendszerek zavart okoznak a telepítés, szervizelés és csere terén a fogyasztók és a szerelőműhelyek számára.
 • A szenzorok érzékenyek a sérülésre a fel- és leszerelés során.

ABRONCSNYOMÁS ÉS BIZTONSÁG

Bár a módszerek között lehetnek különbségek, mindkét rendszer ugyanazt a célt szolgálja, és ugyanazt a jelzőlámpát aktiválja. Még akkor is, ha megfelelő karbantartás mellett egy TPMS pontos riasztásra képes, nem helyettesíti a manuális légnyomás-ellenőrzéseket. Tekintsük csak egy további tételnek az autó karbantartását szolgáló szerszámkészletben!